Kurullar

Sempozyum Sekreteri
Feyza ARICIOĞLU
Organizasyon Komitesi
Kemal SAYAR Mesut ÇETİN Mücahit ÖZTÜRK Serdar DURSUN Dost ÖNGÜR Vahdet GÖRMEZ Onur Burak DURSUN Mesut YILDIZ Kazım YAZICI Hakan TÜRKÇAPAR Serhat ERGUN Hasan Turan KARATEPE Mahmut TARAKÇIOĞLU