Bildiri Gönderimi

Bildiriler, sempozyum web sitesinde dijital özet kitapta yayınlanacaktır.

Sunum Seçenekleri

 • E-poster ve sözel sunum özetleri gönderilebilir
 • Özetlerin 24 Mart 2021 tarihine kadar gönderilmiş olması gereklidir. İlan edilen son günden sonra gönderilen özetler değerlendirilmeyecektir.
 • Sunum yapacak olan kişi veya posterde adı bulunanlardan en az birinin kayıt yaptırmış olması gereklidir. Yalnızca 30 Mart tarihine kadar kayıt ücretini ödemiş olan yazarların bildirileri programa alınacak ve sempozyum kitabına dahil edilecektir.
 • Sunum yapan/bildiri gönderen yazar, özeti göndermeden önce tüm ortak yazarların özetin içeriğinden haberdar olmasından ve gönderilmesini onaylamasından sorumludur.
 • Daha önce başka bir toplantıda sunulan veya yayınlanan özetler gönderilmemelidir.
 • Bildiri gönderenlerin, herhangi bir çıkar çatışması olmadığını başvuru formunda beyan etmeleri gereklidir.

Başvuru Kuralları

Her katılımcı 1 sözel, 3 poster sunumu yapabilir.
Etik kurul onayı gereken tüm çalışmaların onay tarih ve sayısının özet metin içerisinde belirtilmesi gereklidir.
E-Poster Sunumları
Poster sunumlarının belirli bir oturumu/süresi olmayacaktır. Posterler web sayfasındaki poster galerisinde görüntülenecektir.

 • Poster konusu: Listesinden seçilebilir
 • Dil: Tüm poster sunumları İngilizce olmalıdır
 • Dosya formatı: PDF(.pdf)
 • Dosya büyüklüğü: 10 MB’dan küçük olmalıdır
 • Üstbilgi ve altbilgi kullanmayınız
 • PDF kaydederken semboller veya özel karakterler (* &% vb) kullanmaktan kaçınınız

E-poster şablonu için tıklayınız.

Sözel Sunumlar

 • Dil: Tüm sunumlar (PPTX) İngilizce olarak hazırlanmalıdır ve Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir.
 • Yazarın iletişim bilgileri: Adı ve soyadı, e-posta adresi, iletişim bilgileri (Üniversite/hastane, bölüm, ülke, şehir, telefon numarası)
 • Konu: Listesinden seçilebilir
 • Başlık: Büyük harf yazılmalı ve 25 kelimeden fazla olmamalıdır. Sembol kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Özet metin: 250 kelime ile sınırlanmalıdır. Yapılandırılmış özet amaç, metod, bulgular ve sonuçlar bölümlerini içermelidir. Standart kısaltmaların kullanılması ve ilk kullanıldığı yerde açık halinin verilmesine özen gösterilmelidir. İlaçların piyasa isimlerinin kullanılmamasına ve sadece jenerik isimlerinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
 • Tam metin araştırma başvuruları: Özgün araştırmaların sempozyum kitabında yayınlanması isteniyorsa tam metin makalenin kelime sayının 3500-5000, şekil ve tabloların 5 ve kaynakların 30 ile sınırlı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Resimler:Resimler JPG, GIF veya PNG olarak yüklenebilir. 1 MB üzeri dosya boyutu kabul edilmemektedir.
 • Özetinizi gönderdiğinizde bir referans numarası gönderilecektir. Lütfen tüm yazışmalarınızda bu numarayı kullanınız.
 • Lütfen aynı özetin birden fazla kopyasını göndermeyiniz.
 • Onay e-postası almamanız durumunda lütfen elif.ozturk@burkon.com ile iletişime geçiniz