PB0009 Elektrokonvülsif Tedavi Sonrasi Ciddi Ajitasyon: Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Mustafa Çağrı YILDIZ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA Yazarlar:
Ali Metehan ÇALIŞKAN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA
Mustafa Çağrı YILDIZ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA
Sıla ÇALIŞKAN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA
İkbal İNANLI, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA
PB0010 Nörobehçet Ve Sanrılı Bozukluk Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Mustafa Çağrı YILDIZ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA Yazarlar:
Mustafa Çağrı YILDIZ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA
Ali Metehan ÇALIŞKAN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA
Sıla ÇALIŞKAN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA
İkbal İNANLI, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA
PB0011 Sertraline Bağlı Akatizi: Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Mustafa Çağrı YILDIZ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA Yazarlar:
Sıla ÇALIŞKAN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA
Ali Metehan ÇALIŞKAN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA
Mustafa Çağrı YILDIZ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA
İkbal İNANLI, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KONYA
PB0017 Titübasyon Tedavisinde Klozapinin Yeri: Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Esin Erdoğan, SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir Yazarlar:
Dursun Hakan Delibaş, SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir
Esin Erdoğan, SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir
Neslihan Eşkut, SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
PB0028 Yüksek Doz Venlafaksin Ile Ilişkili Beklenmedik Bir Ekimoz Vakası Sunan Kişi: Mahmut Selçuk, Balıkesir Devlet Hastanesi, Psikiyatri, Balikesir Yazarlar:
Mahmut Selçuk, Balıkesir Devlet Hastanesi, Psikiyatri, Balikesir
Eda Selçuk, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilimdalı, Balıkesir
PB0033 Tedavi Direnci Mi, Tedaviye Uyumsuzluk Mu? Uzun Süreli İzlemi Yapılan Bir Bipolar Olgunun Sunumu Sunan Kişi: Esin Erdoğan, SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir Yazarlar:
Dursun Hakan Delibaş, SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir
Esin Erdoğan, SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir
PB0035 Daha Önce Sağlıklı Olan Bir Erişkinde COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Ortaya Çıkan Psikotik Bulgulu Akut Mani: Bir Olgunun Erken Dönem İzlemi Sunan Kişi: Esin Erdoğan, SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir Yazarlar:
Esin Erdoğan, SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir
Dursun Hakan Delibaş, SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir
PB0039 Antipsikotik Tedaviye Paroksetin Eklenmesinden Fayda Gören Bir Olgu Bağlamında Hezeyan-Obsesyon Kavramları Arasındaki İlişkinin Gözden Geçirilmesi Sunan Kişi: Ali Tarık Altunç, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İSTANBUL Yazarlar:
Ali Tarık Altunç, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İSTANBUL
Yasin Kavla, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İSTANBUL
Mücahit Özyolcu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İSTANBUL
Mert Savrun, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İSTANBUL
PB0041 COVID-19 Sürecinde Sosyal İzolasyon Ve Yaşlı İntiharı: Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Ezgi Selçuk Özmen, Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları, Trabzon Yazarlar:
Ezgi Selçuk Özmen, Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları, Trabzon
Filiz Civil Arslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D, Trabzon
PB0042 Sertralin Kullanımıyla Ilişkili Gelişen Kutanöz Vaskülit ; Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Mahmut Selçuk, Balıkesir Devlet Hastanesi, Psikiyatri, Balikesir Yazarlar:
Mahmut Selçuk, Balıkesir Devlet Hastanesi, Psikiyatri, Balikesir
PB0048 Hidroksiklorokin Nadiren Halüsinasyonlara Ve Çok Nadiren Negatif Halüsinasyonlara Yol Açar Sunan Kişi: Ebru ŞAHAN, Marmara Universitesi, Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Yazarlar:
Ebru ŞAHAN, Marmara Universitesi, Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Aise TANGILNTIZ, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul
PB0049 Marfan Sendromu, Mega Cisterna Magna Ve Psikoz: Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Ebru Şahan, Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Yazarlar:
Ebru Şahan, Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Tezer Kılıçarslan, Iğdır Devlet Hastanesi, Iğdır
PB0054 TETRABENAZİNE BAĞLI PSİKOTİK DEPRESYON: BİR OLGU SUNUMU Sunan Kişi: Ayla Canlı İşler, SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Da Yazarlar:
Yasemin Cengiz, SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Da
Ömer Akil Özer, SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Da
PB0060 Aripiprazol İlişkili Bir Rabdomiyoliz Vakası Sunan Kişi: Çisel Yazan Songür, S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-İzmir Yazarlar:
Ayşe Kutlu, S.B.Ü. DR. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-İzmir
Çisel Yazan Songür, S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-İzmir
Hurşit Apa, S.B.Ü Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Ünitesi
PB0061 Karaiğer Naklinde Kullanılan Bir İmmünsüpresif Ajan Olan Takrolimusa Bağlı Yeni Gelişen Deluzyonel Bozukluk Sunan Kişi: Metin Aslan, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul Yazarlar:
Metin Aslan, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
Dicle Dilay Demir, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
Sümmeyye Kurtuluş Çallı, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
Filiz İzci, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
Engin Emrem Beştepe, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
PB0062 Manik Atak Tablosuyla Gelen Myelinoliz Vakası Sunan Kişi: Muhammed Emin BOYLU, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Yazarlar:
Muhammed Emin BOYLU, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul
İsmet KIRPINAR, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul
PB0070 Sertralin İle Tedavi Edilen Bir Psikojenik Ses Kısıklığı: Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Doğancan Sönmez, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, RİZE Yazarlar:
Doğancan Sönmez, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, RİZE
Çiçek Hocaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, RİZE
PB0072 COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası İlerleyen Dirençli Psikotik Semptomlar Sunan Kişi: Dicle Dilay Demir, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul Yazarlar:
Dicle Dilay Demir, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
Metin Aslan, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
Sümeyye Kurtuluş Çallı, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
Filiz İzci, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
Engin Emrem Beştepe, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
PB0073 COVID-19 pandemisinde haftasonu sokağa çıkma yasakları ile acil servisten istenen psikiyatri konsültasyonlarının ilişkisinin incelenmesi Sunan Kişi: İmran Gökçen YILMAZ KARAMAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Yazarlar:
Leman Deniz TÜRK (TARLACIK), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği
İremnur ERSAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği
PB0082 Beyin Sarsıntısı Sonrası Gelişen Klüver-Bucy Sendromu Olgusu Sunan Kişi: Ali Kandeğer, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, KONYA Yazarlar:
Şerife Odabaş Ünal, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, KONYA
Ali Kandeğer, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, KONYA
PB0084 COVID-19 Pandemi Karantinası Sürecinde 45 Yaş Erişkinde Gelişen İlk Manik Epizod Vakası; Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Mahmut Selçuk, Balıkesir Devlet Hastanesi, Psikiyatri, Balıkesir Yazarlar:
Mahmut Selçuk, Balıkesir Devlet Hastanesi, Psikiyatri, Balıkesir
PB0085 Klozapine Bağlı Gelişen Akut Hipertrigliseridemi Ve Metabolik Sendrom Olgusu Sunan Kişi: Emre Kayapınar, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği,İstanbul Yazarlar:
Emre Kayapınar, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği,İstanbul
İrem Çetinbay Şişman, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği,İstanbul
Sencan Sertçelik, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği,İstanbul
Mehtap Arslan, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği,İstanbul
PB0089 Risperidon Ve Valproik Asit İle Tetiklenen Priapizm Olgusu Sunan Kişi: Hasibe Ezgi Çankaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,DİYARBAKIR Yazarlar:
Hasibe Ezgi Çankaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,DİYARBAKIR
Mehmet Güneş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,DİYARBAKIR
PB0094 Geç Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk Ve Davranış Değişikliği Kliniği Ile Gelen Frontotemporal Demans Olgu Sunumu Sunan Kişi: Şeyma Duran, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği ,İstanbul Yazarlar:
Şeyma Duran, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği ,İstanbul
Sencan Sertçelik, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği ,İstanbul
Mehtap Arslan, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği ,İstanbul
PB0106 Bipolar Bozuklukta Ve Şizofrenide Serum Hepsidin / Ferroportin Düzeyleri Sunan Kişi: Murat İlhan Atagün, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Yazarlar:
İlkay Keleş Altun, Psikiyatri Kliniği, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Murat İlhan Atagün, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ali Erdoğan, Psikiyatri Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dicle Oymak Yenilmez, Psikiyatri Kliniği, Edine Sultan Murat State Hospital
Aygün Yusifova, Psikiyatri Kliniği, Madalyon Tıp Merkezi
Almila Şenat, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özcan Erel, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
PB0110 Vortioksetin Ile İlişkili Peteşi Ve Ekimoz: Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Kadir Demirci, ASV Yaşam Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, ANTALYA, TÜRKİYE Yazarlar:
Kadir Demirci, ASV Yaşam Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, ANTALYA, TÜRKİYE
Seden Demirci, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, ANTALYA, TÜRKİYE
PB0117 THE EFFECTS OF ANXİETY LEVELS AND PHYSİCOSOCİAL FACTORS ON SLEEP BRUXİSM AMONG CHİLDREN: A CASE CONTROL STUDY Sunan Kişi: PERİHAN ÇAM RAY, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastalıkları, Adana Yazarlar:
İFFET YAZICIOĞLU, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Adana, Türkiye
PERİHAN ÇAM RAY, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Adana, Türkiye
PB0118 COVID-19 Salgınının Şizofreni Spektrum Bozuklukları Üzerine Etkileri Sunan Kişi: Elçin Özçelik Eroğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA Yazarlar:
Elçin Özçelik Eroğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
M. İrem Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
A. Elif Anıl Yağcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
Özge Türkoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
Oğuz Kaan Yalçınkaya, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
Aygün Ertuğrul, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
Sevilay Karahan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
M. Kâzım Yazıcı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
PB0125 Lityuma Bağlı Jeneralize Epileptiform Deşarjlar Sunan Kişi: Halil İbrahim Eren, Marmara Üniversitesi Psikiyatri ABD Yazarlar:
Halil İbrahim Eren, Marmara Üniversitesi Psikiyatri ABD
Mervenur BAYRAM, Marmara Üniversitesi Psikiyatri ABD
Ebru ŞAHAN, Marmara Üniversitesi Psikiyatri ABD